Michel Meissen

Het is alsof er geen tijd bestaat, alsof verleden, heden en toekomst 
hier en nu aanwezig zijn. (M.M.)

Michel Meissen, michel@meissen.nl (Voorhout, 1941) bestudeert sinds 2000 het leven van opmerkelijke mannen en vrouwen op basis van secundaire bronnen en verwerkt die in geschreven portretten.


BOEKPRESENTATIE: 16 juni 2022, boekhandel Paagman, Fred., Den Haag, de paperback:
     STATIGE DAMES EN HEREN. 56 STEMMEN UIT DE REPUBLIEK.
Schrijver Tomas Ross interviewde Michel Meissen. Gesproken werd over de stadhouders en het huis van Oranje waarvan Ross tegenstander is. Meissen is voorstander van een representatief koningschap.
STATIGE DAMES EN HEREN brengt in 56 stemmen tweehonderdvijftig jaar Nederlandse geschiedenis in uitzonderlijke samenhang tot leven.

DE DENKERS Erasmus en Spinoza nemen het woord ... Vijf stadhouders van het huis van Oranje, en hun vrouwen ... INVLOEDRIJKE RAADS- EN STAATSHEREN leven hun leven, samen met hun echtgenotes ... LANDSADVOCAAT Johan van Oldenbarnevelt bestuurt. Hugo de Groot schrijft, zijn moeder vertelt, zijn vrouw Maria regelt zijn leven. RAADPENSIONARIS Johan de Witt koopt twee oesterpasteien ...
In Amsterdam bespeelt Jan Pieterszoon Sweelinck het grote orgel van de Oude Kerk, zijn vrouw Claesgen is zijn noodzakelijke steun ... De SCHRIJVERS Joost van den Vondel, Constantijn Huygens en Jacob Cats maken zich kenbaar. REGENTES Cornelia van Wouw, SCHILDERES Judith Leyster,
SCHILDER Rembrandt,
Jan Pieterszoon Coen,
Johan Maurits 'De Braziliaan' en 
Michiel de Ruyter treden voor het voetlicht ... en niet te vergeten De Ruyters derde echtgenote Anna van Gelder: statig in haar eenvoud.
                     Een 'neutrale stem' verbindt allen.
------------------
De geschreven portretten uit 'Statige dames en heren lagen ten grondslag aan 15 toneelstukken/monologen van het Historisch-Theater. 

Statige dames en heren. 56 stemmen uit de Republiek (Breda 2022, ISBN 978-94-93275-26-3 / 411 blz. / €32,50) / geïllustreerd).

Omslag Statige dames & heren

 Klik hier voor Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE

'Statige dames en heren' telt 14 vrouwenportretten, daarnaast krijgen echtgenotes en vriendinnen extra aandacht dankzij publicaties in het 'Digitaal Vrouwenlexicon' (rond 2016). 

Twee jaar eerder verscheen, als jubileumuitgave van de Bredase uitgeverij Ambilicious:
    
'EEN STATIG HEER HOUDT RIJTUIG. 56 STEMMEN UIT DE REPUBLIEK'
(
bronnenonderzoek doorgaans afgesloten rond 2010 / ISBN 978-94-93210-38-7 / geïllustreerd / 510 blz. / €55 / met proloog: 'Tien, twintig, dertig', niet opgenomen in 'Statige dames en heren'.)
 
                      Klik hier voor bijlage: 20X HISTORISCH-THEATER
(de toneelstukken en monologen zijn beschikbaar via toneeluitgeverij 'De Toneelcentrale')

NB 15 HT-toneelstukken zijn gebaseerd op verhalen uit de bundel 'Statige Dames en heren'.

Klik hier voor Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE


Achtergrond Michel Meissen: socioloog, bestuurswetenschappelijke richting. Werkte tien jaar als wetenschappelijk medewerker op ministeries, daarna dertig jaar als docent maatschappijleer op de Dalton Den Haag. Schreef leerboeken voor het vak maatschappijleer, met achter elk thema een kort 'Toneelspel'. Rond 500.000 leerlingen werkten met zijn boeken.

Verdere info over Meissen (= proloog 'Tien, twintig, dertig' in uitgave 'Een statig heer houdt rijtuig'): 

Stichting 'Historisch-Theater' - www.historisch-Theater.nl -
toont levens van grote mannen en vrouwen uit Nederlands verleden ... Informatief, boeiend en speels.

Plaatsing op info-lijst? -> e-mailadres naar info@historisch-theater.nl

Op 'Gedichtendag HAAGSE KUNSTKRING 2021' dragen 16 dichters voor w.o. Michel Meissen.
In verhaal 32 uit STATIGE DAMES EN HEREN vertelt Joost van de Vondel zijn leven.
in zijn geest sluit Meissen het verhaal af.
(blz. 228/229 - Nee, hij rouwt niet om het leven. Gitaar: Martin van Hees)